Sơ lượt và ý nghĩa Tượng 18 Vị La Hán trong Phật giáo

Cơ sở đá mỹ nghệ ngũ hành sơn là cơ sở điêu khắc Tượng 18 Vị La Hán bằng đá tự nhiên nguyên khối giá thành rẻ nhất chất lượng tốt nhất
A la hán chỉ là phiên âm từ tiếng Phạn Arahat. Chữ Arahat hay A la hán có 3 nghĩa: Sát tặc, Vô sanh và Ứng cúng.
 

 a) Sát tặc là giết sạch hết giặc phiền não trong tâm. Bọn giặc phiền não chúng nó hung tợn dữ dằn lắm. Những thứ phiền não gốc ngọn gì, các Ngài cũng đều giết sạch hết, nên gọi là sát tặc.

 

b) Vô sanh đồng nghĩa với Niết bàn. Nghĩa là các Ngài đã đạt được một trạng thái tâm lý yên tịnh không còn sanh diệt nữa. Nói rõ, là các Ngài không còn sanh tử luân hồi.

c) Ứng cúng là các Ngài thật xứng đáng cho trời người cúng dường. A la Hán có 3 nghĩa như thế.

Cơ sở đá mỹ nghệ ngũ hành sơn chuyên điêu khắc tượng la hán bằng đá tại đà nẵng với giá thành rẻ nhất chất lượng tốt nhất
 tuong_to_su_dat_ma_da_xam_mau_2
 1. Ba Tiêu La Hán: Ngài sanh hạ ở trong rừng sâu trong khi mẹ Ngài vào rừng viếng cảnh, gặp trời mưa to dữ dội. Từ đó, Ngài chọn chốn rừng núi để tu tập, thường đứng dưới các cây chuối nên còn được gọi là Ba Tiêu La Hán
2. Bố Đại La Hán: Tương truyền, Ngài là người bắt và thuần phục rắn nổi danh ở Ấn Độ. Hành động ấy của Ngài đã được xem như biểu trưng của từ bi. Hành động của Ngài trùng hợp như Hòa thượng Bố Đại ở Trung Hoa nên được gọi là Bố Đại La Hán.
3. Hàng Long La Hán: Ngài là vị Đại La Hán thần thông quảng đại, đạo hạnh trang nghiêm. Tương truyền có một lần cả đảo Sư Tử bị Long Vương dâng nước nhận chìm, Tôn giả ra tay hàng phục rồng và được tặng hiệu Hàng Long La Hán

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *